Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
27/03/2024
Sáng ngày 27/3/2024, Ban Chỉ đạo tỉnh Hà Nam về thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ về thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2024.
24/12/2023
Thời điểm cuối năm, nhất là dịp Tết Nguyên đán, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK,VLN,CCHT) và pháo có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo nổ trái phép. Tại Hà Nam, nhiều vụ vi phạm về VK,VLN,CCHT và pháo đã được các đơn vị chức năng đấu tranh ngăn chặn, phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm minh, qua đó góp phần siết chặt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự (ANTT), giúp nhân dân yên tâm đón Tết.
23/12/2023
Nạn buôn bán người, đặc biệt là nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em đang là một hiện tượng nhức nhối ở nước ta hiện nay, hành vi mua bán này đã xâm hại đến quyền con người, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tinh thần, tính mạng của nạn nhân, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của các cấp, các ngành, trong năm 2023, tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Hà Nam tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ. Trong năm chưa phát hiện vụ việc nào liên quan đến tội phạm mua bán người, chưa phát hiện trường hợp trẻ em bị mua bán, nghi bị mua bán trong và ngoài nước hoặc có biểu hiện liên quan, nghi liên quan đến hoạt động mua bán trẻ em; không có đối tượng nào hiện đang tạm giữ, tạm giam về tội phạm mua bán người.
23/12/2023
Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ về phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030, tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác phòng, chống tội phạm. Do đó tình hình an ninh chính trị được giữ vững, ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
10/12/2023
Sự tham gia tích cực và đóng góp thiết thực của Việt Nam với việc chủ trì một số sáng kiến tại Khóa họp 54 của Hội đồng Nhân quyền đã thể hiện rõ nỗ lực và trách nhiệm của Việt Nam trên cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) nhiệm kỳ 2023 – 2025.
10/12/2023
Không để ai bị bỏ lại phía sau và phấn đấu vì một Việt Nam không có đói nghèo là giải pháp thúc đẩy quyền con người thực chất; là sự hiện thực hoá Tuyên bố Nhân quyền ASEAN năm 2012 mà Việt Nam cùng các quốc gia thành viên ASEAN đã cam kết. Quá trình thực hiện giảm nghèo nói chung, thì giảm nghèo cho người dân tộc thiểu số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được ưu tiên.
10/12/2023
Việt Nam luôn coi trọng công tác tuyên truyền về nhân quyền, trong đó, tuyên truyền về quyền con người là nhiệm vụ chính trị và là trách nhiệm thường xuyên của cả hệ thống chính trị, trước mắt và lâu dài. Kết quả tuyên truyền về quyền con người là một trong những tiêu chí khách quan đánh giá hiệu quả công tác quyền con người của các cấp, các ngành.
10/12/2023
Ngay sau khi thành lập ngày 24/10/1945, Đại hội đồng Liên Hợp quốc đã thông qua “Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền” vào ngày 10/12/1948. Bản Tuyên ngôn với 30 điều khoản ngắn gọn là nền tảng cho bộ luật Nhân quyền quốc tế, gồm hai Công ước cơ bản về quyền con người (Công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị và Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa) được Liên Hợp quốc thông qua vào năm 1966.
10/11/2023
Sáng ngày 09/11/2023, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin và truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo.
11/01/2023
Ngày 10/01/2023, Cục Thuế tỉnh Hà Nam ban hành Thông báo số 26/TB-CTHNA về việc ban hành Thể lệ Chương trình “Hóa đơn may mắn”.
28/12/2022
Ngày 26/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam kèm theo Quyết định số 63/2022/QĐ-UBND.
28/12/2022
Năm 2022, công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sản xuất công nghiệp và bảo vệ môi trường của tỉnh. Qua tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và của cộng đồng về ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường do sử dụng đồ nhựa một lần và túi ni lông khó phân hủy trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt; làm thay đổi từ nhận thức thành hành động cụ thể, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng đồ nhựa khó phân hủy sử dụng một lần và thay thế bằng sản phẩm thân thiện với môi trường.
28/12/2022
Năm 2022, công tác tuyên truyền, quảng bá ASEAN được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về ASEAN; quảng bá về con người, văn hóa, tiềm năng đầu tư, những thành tựu đổi mới và hội nhập của Hà Nam đến với cộng đồng ASEAN.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page
07/02/2024
Thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, các thế lực phản động, thù địch và cơ hội chính trị đưa ra nhiều luận thuyết, quan điểm khác nhau nhưng đều hòa chung một “dàn hợp xướng” tiến công Chủ nghĩa Mác-Lênin, trong đó có lý luận giai cấp và đấu tranh giai cấp. Vì vậy, việc nhận diện, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ, giữ vững bản chất khoa học, cách mạng lý luận giai cấp và đấu tranh giai cấp của Chủ nghĩa Mác-Lênin trong tình hình hiện nay có ý nghĩa cấp thiết.
08/02/2023
Các Bộ trưởng nhấn mạnh cần nâng cao hiệu quả hoạt động của ASEAN, nhất trí giao các cơ quan liên quan nghiên cứu các biện pháp hỗ trợ quá trình này. Các nước nhất trí trước mắt sẽ xem xét một số nội dung như: Tăng cường vai trò, chức năng của Ủy ban các Đại diện Thường trực tại ASEAN (CPR), Ban Thư ký ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN; nâng cao hiệu quả điều phối liên ngành, liên trụ cột và đề xuất giải pháp huy động nguồn lực cho các hoạt động của ASEAN.