Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Sáng kiến, Chương trình, Đề án, Đề tài nghiên cứu khoa học  
02/05/2018
Hội đồng Khoa học Công nghệ chuyên ngành tỉnh vừa tổ chức hội nghị xét duyệt thuyết minh đề tài: “ Đánh giá tỷ lệ mắc và kết quả điều trị bệnh Lao kháng thuốc tại tỉnh Hà Nam, năm 2017 - 2019. Đồng chí Bùi Quang Cẩm, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh chủ trì hội nghị.
11/06/2015
Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam đăng tải Quyết định 82/QĐ-SKHCN ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Sở Khoa học và Công nghệ công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2014 (đợt II).
12/08/2014
Quyết định số 1121/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2010 của UBND tỉnh v/v ban hành Đề án Bảo vệ môi trường tỉnh Hà Nam giai đoạn 2010 - 2015.
12
Previous Page 1-15 Next Page