Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của ubnd tỉnh

Tuần 39 : Từ ngày 18/09/2023 đến ngày 24/09/2023

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:30-11:30 Giao ban Thường trực Tỉnh ủy Đ/c Chủ tịch Đ/c Chánh VP; Phòng TH Phòng 207 Nhà A Trụ sở Tỉnh ủy
14:00-15:30 Hội nghị thống nhất diện tích rừng sản xuất thuộc Dự án: Giải phóng mặt bằng và xây dựng tuyến đường kết nối khu vực quốc phòng tỉnh Hà Nam thuộc địa bàn xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm Đ/c Việt PCVP Đ/c Long NN Đ/c Vượng PCT Phòng 203
15:30-17:00 Hội nghị Cung cấp thông tin, giải trình ý kiến của Hội đồng thẩm định hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Đ/c Vượng PCT Đ/c Long NN Phòng 203
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-17:00 Phiên họp Uỷ ban thảo luận các nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp chuyên đề năm 2023 và các nội dung khác theo thẩm quyền (cả ngày) LĐUB LĐVP Các CV liên quan Phòng 320
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:30 Khai mạc Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 LĐUB LĐBP Nhà Văn hóa
08:00-11:30 Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm kê di tích giai đoạn 2019 -2021 và công bố Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh Hà Nam LĐUB LĐBP Trung tâm sự kiện Tân Thủy
14:00-17:00 Tiếp cong dân tháng 9/2029 LĐUB Đ/c Sơn PVP; B. TCDNC Trụ sở tiếp công dân tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
14:00-17:15 Họp Giao ban Ủy ban LĐUB LĐVP; CV liên quan. Phòng 203
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:30 Hội nghị trực tuyến Diễn đàn “Phát triển du lịch nông nghiệp - nông thôn gắn với tiêu thụ nông đặc sản và sản phẩm OCOP” Đ/c Vượng PCT LĐVP; Đ/c Long NN Qua phần mềm Zoom
14:00-17:00 Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đ/c Chủ tịch; Đ/c Chức PCT Đ/c Chánh VP Có văn bản riêng
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
18/09/2023
08:30-11:30 Giao ban Thường trực Tỉnh ủy Đ/c Chủ tịch Đ/c Chánh VP; Phòng TH Phòng 207 Nhà A Trụ sở Tỉnh ủy
14:00-15:30 Hội nghị thống nhất diện tích rừng sản xuất thuộc Dự án: Giải phóng mặt bằng và xây dựng tuyến đường kết nối khu vực quốc phòng tỉnh Hà Nam thuộc địa bàn xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm Đ/c Việt PCVP Đ/c Long NN Đ/c Vượng PCT Phòng 203
15:30-17:00 Hội nghị Cung cấp thông tin, giải trình ý kiến của Hội đồng thẩm định hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Đ/c Vượng PCT Đ/c Long NN Phòng 203
Thứ 3
19/09/2023
08:00-17:00 Phiên họp Uỷ ban thảo luận các nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp chuyên đề năm 2023 và các nội dung khác theo thẩm quyền (cả ngày) LĐUB LĐVP Các CV liên quan Phòng 320
Thứ 4
20/09/2023
07:30-11:30 Khai mạc Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 LĐUB LĐBP Nhà Văn hóa
08:00-11:30 Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm kê di tích giai đoạn 2019 -2021 và công bố Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh Hà Nam LĐUB LĐBP Trung tâm sự kiện Tân Thủy
14:00-17:00 Tiếp cong dân tháng 9/2029 LĐUB Đ/c Sơn PVP; B. TCDNC Trụ sở tiếp công dân tỉnh
Thứ 5
21/09/2023
14:00-17:15 Họp Giao ban Ủy ban LĐUB LĐVP; CV liên quan. Phòng 203
Thứ 6
22/09/2023
07:30-11:30 Hội nghị trực tuyến Diễn đàn “Phát triển du lịch nông nghiệp - nông thôn gắn với tiêu thụ nông đặc sản và sản phẩm OCOP” Đ/c Vượng PCT LĐVP; Đ/c Long NN Qua phần mềm Zoom
14:00-17:00 Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đ/c Chủ tịch; Đ/c Chức PCT Đ/c Chánh VP Có văn bản riêng
Thứ 7
23/09/2023
...
Chủ nhật
24/09/2023
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
Ghi chú:
* Ngày 23-24/9: Trực cơ quan: Đ/c Hải - CVP, Đ/c Khánh Vân VT, Đ/c Minh LT.
* Ngày 28/9/2023: Tiếp xúc cử tri (Đ/c Chủ tịch).
* 28-29/9: Ban chỉ đạo, ban tổ chức diễn tập tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập trước khi luyện tập (LĐUB).