Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của ubnd tỉnh

Tuần 22 : Từ ngày 27/05/2024 đến ngày 02/06/2024

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:00-11:30 Dự Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV (Đợt 1: Từ ngày 20/5 đến ngày 8/6; Đợt 2: Từ ngày 17/6 đến ngày 28/6) Đ/c Chủ tịch Hà Nội
07:00-10:45 Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội Đ/c Dưỡng PCT Đ/c Thuận PCVP; Phòng GTXD Phòng 320
08:00-11:00 Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 Đ/c Dưỡng PCT Đ/c Việt PCVP; Đ/c H Anh NNTNMT Thị xã Duy Tiênvà huyện Kim Bảng
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:00 Hội nghị chuyên đề “bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên địa bàn tỉnh Hà Nam” Đ/c Vượng PCT Đ/c Việt PCVP; Đ/c Dần VXNV Hội trường Công an tỉnh
08:30-11:00 Dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Đ/c Vượng PCT Đ/c Việt PCVP Nhà hát tỉnh Ninh Bình
13:30-17:00 Tham dự Diễn đàn Logistics Vùng lần thứ V Đ/c Dưỡng PCT Đ/c Thọ PCVP Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng
14:00-17:00 Dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương về các Nghị định của Chính phủ Đ/c Vượng PCT Đ/c Việt PCVP; Đ/c Long NNTNMT Phòng 320
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:15 Kiểm tra, đôn đốc triển khai Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường 495 Đ/c Dưỡng PCT Đ/c Thuận PCVP; Đ/c Duyên GTXD
14:00-17:00 Dự khai mạc Kỳ thi tuyển dụng công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và khối chính quyền tỉnh Hà Nam năm 2024 Đ/c Vượng PCT Đ/c Thế TCDNC Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam
16:00-17:00 Tiếp và làm việc với Đoàn công tác trường quốc tế Việt Hoa và trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật Minh Tân Đ/c Dưỡng PCT Đ/c Thọ PCVP; Đ/c Trang VXNV Phòng 203
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:00 Họp hội đồng tư vấn tuyển chọn đơn vị thực hiện nhiệm vụ KHCN Đ/c Vượng PCT Đ/c Việt PCVP; Đ/c Phương VXNV Sở Khoa học công nghệ
07:45-11:30 Dự Hội nghị nghe báo cáo các nội dung liên quan đến các đồ án Quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phân khu và công tác GPMB các dự án trên địa bàn huyện Kim Bảng, thành phố Phủ Lý, thị xã Duy Tiên Đ/c Chủ tịch LĐVP; CV liên quan Phòng 320
14:00-17:00 14h00' Dự Hội nghị nghe báo cáo kết quả rà soát các dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh vướng mắc về thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư, cấp phép khai thác khoáng sản và các thủ tục liên quan để triển khai dự án theo đúng quy định pháp luật và Quy chế làm việc của Tỉnh ủy Phòng 203 Đ/c Vượng PCT Đ/c Việt PCVP; Đ/c H. Anh NNTNMT Phòng 203
14:00-17:00 Giao Ban Ủy ban LĐUB LĐVP; Các Chuyên viên Phòng 203
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:00 Chỉ đạo thi vòng 1, Kỳ thi tuyển dụng công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị -xã hội và khối chính quyền tỉnh Hà Nam năm 2024 Đ/c Vượng PCT Đ/c Thế TCDNC Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam
07:30-11:00 Họp hội đồng tư vấn tuyển chọn đơn vị thực hiện nhiệm vụ KHCN Đ/c Vượng PCT Đ/c Việt PCVP; Đ/c Phương VXNV Sở Khoa học công nghệ
08:00-11:30 Lễ phát động “Tháng cao điểm hành động vì môi trường tỉnh Hà Nam” và hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (5/6), Ngày Quốc tế đa dạng sinh học tại huyện Kim Bảng Đ/c Vượng PCT Đ/c Việt PCVP; Đ/c Vương NNTNMT Tại huyện Kim Bảng
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
27/05/2024
07:00-11:30 Dự Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV (Đợt 1: Từ ngày 20/5 đến ngày 8/6; Đợt 2: Từ ngày 17/6 đến ngày 28/6) Đ/c Chủ tịch Hà Nội
07:00-10:45 Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội Đ/c Dưỡng PCT Đ/c Thuận PCVP; Phòng GTXD Phòng 320
08:00-11:00 Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 Đ/c Dưỡng PCT Đ/c Việt PCVP; Đ/c H Anh NNTNMT Thị xã Duy Tiênvà huyện Kim Bảng
Thứ 3
28/05/2024
07:30-11:00 Hội nghị chuyên đề “bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên địa bàn tỉnh Hà Nam” Đ/c Vượng PCT Đ/c Việt PCVP; Đ/c Dần VXNV Hội trường Công an tỉnh
08:30-11:00 Dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Đ/c Vượng PCT Đ/c Việt PCVP Nhà hát tỉnh Ninh Bình
13:30-17:00 Tham dự Diễn đàn Logistics Vùng lần thứ V Đ/c Dưỡng PCT Đ/c Thọ PCVP Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng
14:00-17:00 Dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương về các Nghị định của Chính phủ Đ/c Vượng PCT Đ/c Việt PCVP; Đ/c Long NNTNMT Phòng 320
Thứ 4
29/05/2024
08:00-11:15 Kiểm tra, đôn đốc triển khai Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường 495 Đ/c Dưỡng PCT Đ/c Thuận PCVP; Đ/c Duyên GTXD
14:00-17:00 Dự khai mạc Kỳ thi tuyển dụng công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và khối chính quyền tỉnh Hà Nam năm 2024 Đ/c Vượng PCT Đ/c Thế TCDNC Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam
16:00-17:00 Tiếp và làm việc với Đoàn công tác trường quốc tế Việt Hoa và trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật Minh Tân Đ/c Dưỡng PCT Đ/c Thọ PCVP; Đ/c Trang VXNV Phòng 203
Thứ 5
30/05/2024
07:30-11:00 Họp hội đồng tư vấn tuyển chọn đơn vị thực hiện nhiệm vụ KHCN Đ/c Vượng PCT Đ/c Việt PCVP; Đ/c Phương VXNV Sở Khoa học công nghệ
07:45-11:30 Dự Hội nghị nghe báo cáo các nội dung liên quan đến các đồ án Quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phân khu và công tác GPMB các dự án trên địa bàn huyện Kim Bảng, thành phố Phủ Lý, thị xã Duy Tiên Đ/c Chủ tịch LĐVP; CV liên quan Phòng 320
14:00-17:00 14h00' Dự Hội nghị nghe báo cáo kết quả rà soát các dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh vướng mắc về thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư, cấp phép khai thác khoáng sản và các thủ tục liên quan để triển khai dự án theo đúng quy định pháp luật và Quy chế làm việc của Tỉnh ủy Phòng 203 Đ/c Vượng PCT Đ/c Việt PCVP; Đ/c H. Anh NNTNMT Phòng 203
14:00-17:00 Giao Ban Ủy ban LĐUB LĐVP; Các Chuyên viên Phòng 203
Thứ 6
31/05/2024
07:30-11:00 Chỉ đạo thi vòng 1, Kỳ thi tuyển dụng công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị -xã hội và khối chính quyền tỉnh Hà Nam năm 2024 Đ/c Vượng PCT Đ/c Thế TCDNC Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam
07:30-11:00 Họp hội đồng tư vấn tuyển chọn đơn vị thực hiện nhiệm vụ KHCN Đ/c Vượng PCT Đ/c Việt PCVP; Đ/c Phương VXNV Sở Khoa học công nghệ
08:00-11:30 Lễ phát động “Tháng cao điểm hành động vì môi trường tỉnh Hà Nam” và hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (5/6), Ngày Quốc tế đa dạng sinh học tại huyện Kim Bảng Đ/c Vượng PCT Đ/c Việt PCVP; Đ/c Vương NNTNMT Tại huyện Kim Bảng
Thứ 7
01/06/2024
...
Chủ nhật
02/06/2024
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
* Ngày 01 - 02/6: Trực cơ quan: Đ/c Thọ - PCVP, Đ/c Vân - VT, Đ/c Thanh LT.
* 10/6: Dự, tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh giữa năm 2024 (Đ/c Chủ tịch).
* Sáng 11/6: Giao ban Thường trực Tỉnh ủy (Đ/c Chủ tịch).
* Chiều 12/6: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Đ/c Chủ tịch, Đ/c Chức PCT).
* Ngày 13/6-16/6/2024: Đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy đi nghiên cứu, học tâp kinh nghiệm thực tế về đầu tư, phát triển du lịch (LĐUB) .